TRÀMITS BENVINGUT NADÓ! 

La benvinguda del nostre nadó es una meravellosa experiència per qualsevol família, però representa una sèrie de tràmits burocràtics a seguir que en ocasions i sobretot si es tracta del nostre primer nadó, poden ser una mica angoixants.

Per tal de poder ajudar-vos amb tots aquests tràmits, des de la nostra escola us facilitem una petita llista orientativa que esperem us guiï en aquesta nova experiència. 

1. Informar a la feina del naixement del nadó.

2. Preparar una carpeta amb els originals i fotocòpies del Llibre de família i DNI dels pares.

3. Informe mèdic degudament signat i bolletí estadístic (normalment el rebreu a l’habitació de   l´hospital).

4. Una vegada deixem l’hospital, haurem de recollir a l’oficina d’administració l’informe d’alta hospitalària. En el cas de voler registrar al nadó a un partit judicial diferent al que correspon l’hospital, també haurem de demanar un certificat conforme l’hospital no registrarà al nadó.

5. Haurem d’anar al Registre Civil juntament amb l’informe mèdic de maternitat, el bolletí estadístic, el llibre de família i el DNI dels pares. Aquí podreu censar al vostre nadó i demanar el certificat literal de naixement per fer el DNI del nadó (caducarà als 6 mesos). Haureu de fer fotocopies de la nova pàgina del llibre de família.

6. Presentarem a la feina la fotocopia de la nova pàgina del llibre de familía per tal de poder justificar el permís.

7. El següent pas seria anar al CAP a demanar la baixa per maternitat de la mare. Haurem de portar l’informe d’alta hospitalària i DNI de la mare en el cas que ella no vagi. En el cas que la mare ja estigués de baixa durant l’embaràs, primer hauran de facilitar el alta mèdica per poder iniciar la baixa per maternitat. Aquí ens donaran una copia per la mare, una per la empresa i un altre per entregar al INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social).

8. Haurem de demanar a l’empresa de la mare el Certificat de cotitzacions. Per tal de fer aquesta gestió ens farà falta el Llibre de família, DNI de la mare (si ella no va) i la baixa per maternitat. Un cop acabada la baixa es disposa d’un permís d’una hora diària durant 20 setmanes per lactància, es poden ajuntar totes les hores i gaudir-les segons es pacti amb l’empresa.

9. Anar a l’ajuntament a empadronar al nadó. Farà falta el Llibre de família i DNI dels pares (pot anar només un dels pares). Demanar 3 copies del empadronament del nadó (caducaran als 3 mesos).

10. Haurem d’anar a la Seguretat Social per tal de tramitar la prestació per maternitat i paternitat, així como l’afiliació del nadó. Farà falta DNI dels pares, llibre de família, certificat de cotitzacions de la mare, imprès de sol·licitud de maternitat (el faciliten allà), model 145 amb les dades de la mare (el faciliten allà), certificat de cotitzacions del pare, certificat d’empadronament del nadó, imprès d’afiliació del nadó com beneficiaria de la SS (el faciliten allà) i cartilla de la SS en la que s’inscriurà el nadó. Cada adult ha de signar els seus documents. Per tal que algú dels dos no es desplaci, es podrà descarregar un document per Internet. S’ha de demanar cita prèvia.

11. Anar al CAP per fer la targeta sanitària i l’assignació del pediatra. Hem de portar llibre de família, certificat d’empadronament del nadó, imprès d’afiliació del nadó com a beneficiari de la SS i imprès de sol·licitud de targeta sanitària individual pel nadó (el faciliten allà).

12. Anar a Hisenda a demanar la reducció per mare treballadora. Portar el DNI de la mare (no fa falta que vagi ella), llibre de família, número d’afiliació de la SS de la mare, número del compte bancari, imprès de sol·licitud (el faciliten allà). Alguns ajuntaments tenen conveni amb hisenda i t’ho tramiten.

13. Anar a una oficina d’expedició del DNI. Portar certificat d’empadronament del nadó, certificat literal del naixement del nadó i una fotografia en color del nadó. Hauràs de portar al nadó. Demanar cita prèvia.