NORMATIVA DE L´ESCOLA 

Per tal de fomentar una bona convivència entre la família i l’escola, i per que els nens puguin gaudir de tot el que l’escola els hi oferim, s’ha de complir la normativa del centre.