IDEARI


A l’escola bressol La Lluna treballem amb educació vivencial i per projectes, per tant, la nostra metodologia és la que deixa als infants jugar perquè aprenguin, al fer activitats vivencials fem que l’Infant sigui el protagonista absolut.

L’educació durant els 3 primers anys de vida és primordial, però no parlem només de l’aprenentatge d’alguns conceptes, sinó del coneixement d’un mateix, un infant ha d’assolir el seu esquema corporal, saber quines són les parts del seu cos i com utilitzar-les, un dels objectius principals de La Lluna és que els infants adquireixin el grau suficient de seguretat i confiança en ells mateixos per arribar a ser autònoms.

Aquestes capacitats i valors els haurem de transmetre des de ben petits amb diferents activitats, totes adaptades a cada edat.

A l’escola ensenyem i eduquem als infants oferint-los-hi un espai educatiu estimulant i agradable, que fomenti l’autoestima, l’autonomia i la socialització dels infants, un espai en què els nens i nenes puguin desenvolupar tots els aspectes de la seva personalitat en un ambient de respecte i cordialitat.

Amb els infants cal treballar amb tranquil·litat i paciència, i deixant que cadascú experimenti, manipuli i descobreixi per si mateix.

A l’escola tenim una programació en la que treballem totes les àrees curriculars establertes (Descobriment d’un mateix, Descobriment de l’entorn social i cultural i Intercomunicació i Llenguatges).